ახალი ტენდენციაბი ასთმის მექანიზმების ახსნაში და მკურნალობაში
ბრონქული ასთმა როგორც ნეიროგენული ანთებითი პაროქსიზმული დაავადება: მექანიზმები, განმარტება და მკურნალობა
ნეიროასთმის სამეცნიერო ჯგუფი: სამეცნიერო დასაბუთება ექიმებისთვის
For Doctors For Patients Articles

[ სამეცნიერო დასაბუთება ექიმებისთვის ] [ ინფორმაცია პაციენტებისთვის ] [ სტატიები, კონგრესები და პატენტი ] [ ავტორი ]

[ მთავარი გვერდი ]

Up

For Doctors For Patients Articles

Main page

ბრონქული ასთმა როგორც ნეიროგენული ანთებითი პაროქსიზმული დაავადება

ბრონქული ასთმის მკურნალობისთვის ანტიეპილეფსიური პრეპარატების ეფექტური გამოყენების სამეცნიერო დასაბუთება

ამ გვერდზე მოთავსებულია PDF-ფაილი სამეცნიერო დასაბუთებით. იმისთვის, რომ წაიკითხოთ ეს ფაილი, დააჭირეთ აქ

_________________

გამოყენებული ლიტერატურა:


Alberca R. Epilepsy and migraine. [Review] [Spanish] Revista de Neurologia, 1998: 26(150):251-255.

Allen DH, Delohery J, Baker G. Monosodium L-glutamate-induced asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 1987: 80: 530–537.

Al-Waili NS. Treatment of menstrual migraine with prostaglandin synthesis inhibitor mefenamic acid: double-blind study with placebo. Eur J Med Res. 2000; 5(4):176-182.

Badalyan LO, Golubeva EL. Seizures [Russian]. In: Great Medical Encyclopedia, vol. 24, pp. 348-352. Moscow, Sovetskaya Entsiklopediya, 1985.

Basaran N, Hincal F, Kansu E, Ciger A. Humoral and cellular immune parameters in untreated and phenytoin-or carbamazepine-treated epileptic patients. Int J Immunopharmacol. 1994;16(12):1071-1077.

Besedovsky H.O., Sorkin E. Immunologic - neuroendocrine circuits: physiological approaches. In: Psychoneuroimmunology. Ed.: R. Ader. Academic Press. New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 1981.

Besredka A., Steinhardt E. Du mechanisme de l’antianaphylaxie. [French]. Ann.Inst. Pasteur, 1907, 21, 384.

Bhaduri J, Hota D, Acharya SB. Role of prostaglandin synthesis inhibitors on chemically induced seizures. Indian J Exp Biol. 1995;33(9):677-81.

Bic Z, Blix GG, Hopp HP, Leslie FM. In search of the ideal treatment for migraine headache. Med Hypotheses. 1998;50(1):1-7.

Biniaurishvili RG, Vein AM. Gafurov BG. Rakhimdzhanov AR. Epilepsy and functional status of brain [Russian]. Tashkent Meditsina, UzSSR, 1985, 240p.

Brain, W.R., Walton J.H. Brain’s diseases of nervous system. Oxford University Press. Oxford, New York, Toronto, 1977.

Birdsall TC. Therapeutic applications of taurine. Altern Med Rev. 1998; 3(2): 128-136.

Cabezas GA, Israili ZH, Velasco M. The Actions of Dopamine on the Airways. American Journal of Therapeutics. 2003: 10(6):477-486.

Callenbach PM, Jol-Van Der Zijde CM, Geerts AT, Arts WF, Van Donselaar CA, Peters AC, Stroink H, Brouwer OF, Van Tol MJ. Immunoglobulins in children with epilepsy: the Dutch Study of Epilepsy in Childhood. Clin Exp Immunol. 2003;132(1):144-151.

Canadian asthma consensus report. CMAJ 1999: 161 (11Suppl): S1-S5.

Chen T.C., Leviton A. Asthma and eczema in children born to women with migraine. Archives of Neurology. 1990: 47(11):1227-1230.

Chuchalin AG. Bronchial asthma [Russian]. Moscow, Meditsina, 1985, 160p.

Chutorian A.M. Paroxysmal disorders of childhood. In: Rudolph’s Pediatrics, 19th edition. Ed. by A.M. Rudolph, J.I.M. Hoffman, C.D. Rudolph, P. Sagan. Appleton & Lange, Norwalk, Connecticut/San Mateo, California, 1991.

Commission on Classification and Terminology of the International League against Epilepsy, 1981. Proposal for revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. Epilepsia, 1981, 22, pp.489-501.

Cortijo J, Blesa S, Martinez-Losa M, Mata M, Seda E, Santangelo F, Morcillo EJ. Effects of taurine on pulmonary responses to antigen in sensitized Brown-Norway rats. Eur J Pharmacol. 2001; 431(1):111-117.

Dalessio D.J. The major neuralgias, postinfection neuritis, and atypical facial pain. In: Wolff’s Headache and Other Head Pain, pp. 266-288. Ed.: D.J. Dalessio. Oxford University Press. NY, Oxford, 1987.

DeVane CL. Substance P: a new era, a new role. Pharmacotherapy 2001, 21(9):1061-1069.

Dicpinigaitis PV.Effect of the GABA-agonist baclofen on bronchial responsiveness in asthmatics. Pulm Pharmacol Ther. 1999;12(4):257-260.

Dobrzanski, T. Problems of internal pathology in patients with psychic disorders [Polish]. Warszawa, Panstwowy Zaklad Wydawniciw Lekarskich, 1970.

Donnet A. Bartolomei F. Migraine with visual aura and photosensitive epileptic seizures. Epilepsia. 1997: 38(9):1032-1034.

Ehle A., Homan R. The epilepsies. In: Neurology. Ed.: R.N. Rosenberg. Grune & Stratton. New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 1980.

Ehrentheil O.F. Common medical disorders rarely found in psychotic patients. Arch. Neurol. Psychiat., 1957; 77(2): 178-186.

Empey DW., Latinin L.A., Jacobs L., Gold W.M., Nadel J.A. Mechanisms of bronchial hyperreactivity in normal subjects after upper respiratory tract infection. Am. Rev. Respir. Dis., 1976; 113: 131-139.

Fedoseev GB, Khlopotova GP. Bronchial asthma [Russian]. Leningrad, Meditsina, 1988, 272p.

Ferrendelli JA. Role of cyclic nucleotides in pathophysiologic mechanisms of seizures. In: Epilepsy. Eds A.Ward, S. Penry, D. Purpura. New York, 1983, p. 131-139.

Filipp G., Szentivanyi A., Mess B. Anaphylaxis and the nervous system. Acta Med. Acad. Sci. Hung., 1952;3(2):163-173.

Filipp G., Szentivanyi A. Die Wirkung von Hypothalamusasienes auf den anaphylaktischen Schock. [German]. Allerg Asthmaforsch. 1957;1:23-28.

Fogarty A, Broadfield E, Lewis S, Lawson N, Britton J. Amino acids and asthma: a case-control study. Eur Respir J. 2004; 23(4):565-568.

Fromm GH, Terrence CF, Maroon JC. Trigeminal neuralgia. Current concepts regarding etiology and pathogenesis. Arch Neurol, 1984; 41:1204-1207.

Fry J. Common diseases: their nature, incidence and care. Medical and Technical Publishing Co., Ltd. Lancaster, 1974.

Fuchs E. Bronchial asthma. - Berne: Sandoz, 1981, 63 p.

Funkenstein, D. H. Psychophysiologic relationship of asthma and urticaria to mental illness. Psychosom. Med., 1950, 12: 377-385.

Gandhi IC, Jindal MN, Patel VK.Mechaism of neuromuscular blockade with some antiepileptic drugs. Arzneimittelforschung. 1976: 26(2):258-261.

Global Initiative for Asthma. National Institutes of Health. Publication no. 95-3659, 1995. Global strategy for asthma management and prevention. NHLBI/WHO workshop report.

Gold W.M., Kessler G.F., Yu DYC. Role of vagus nerves in experimental asthma in allergic dogs. J. Appl. Physiol., 1972; 33: 719-725.

Goldensohn E.S., Glaser G.H., Goldberg M.A. Epilepsy. In: Merritt’s textbook of neurology. Ed.: L.P. Rowland. Lea & Febiger. Philadelphia, 1989.

Grechko VE, Vasin NY, Minakova EI, Mikhajlov SS. Trigeminal nerve [Russian]. In: Great Medical Encyclopedia, vol. 25, pp. 289-297. Moscow, Sovetskaya Entsiklopediya, 1985.

Guyton A.C. Textbook of medical physiology. W.B. Saunders Company, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, 1991.

Hackman JC, Grayson V, Davidoff RA. The presynaptic effects of valproic acid in the isolated frog spinal cord. Brain Res. 1981; 220(2):269-285.

Hall R.N., Goldstein A.L. Neurotransmitters and the immune system. In: Psychoneuroimmunology. Ed.: R. Ader. Academic Press. New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 1981.

Hardebo J.E. A cortical excitatory wave may cause both the aura and the headache of migraine. [Review] Cephalalgia. 1992: 12(2):75-80.

Hidi R, Timmermans S, Liu E, Schudt C, Dent G, Holgate ST, Djukanovic R. Phosphodiesterase and cyclic adenosine monophosphate-dependent inhibition of T-lymphocyte chemotaxis. Eur Respir J 2000; 15: 342-349.

Huttenlocher P.R. The nervous system. In: Nelson textbook of pediatrics. Ed.: R. Behrman, V.C. Vaughan. W.B. Saunders Company, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, 1987.

Ivanova NA. Epilepsy in structure of concomitant diseases in children with bronchial asthma and principles of complex therapy [Russian]. In: Modern principles of treatment of children with relapsing and chronic bronchial and lungs diseases. Leningrad, 1987, pp.89-91.

Ivanova NA. Psychoneurological disorders in children with bronchial asthma [Russian]. Voprosy oxrany materinstva i detstva, 1989,(5): 57-60.

Ivanova NA, Ryzhov IV., Budzin VV, Nikitina ZS. Elevated kinurenine concentration in the blood serum of children with epilepsy and bronchial asthma. [Russian]. Zhurn Nevropatol i Psikhiatr, 1988: 88 (6): 21-24.

Jensen TS. Anticonvulsants in neuropathic pain: rationale and clinical evidence [review]. Eur J Pain: 2002; 6 Suppl A: 61-68.

Julien R M, Halpern L M. Stabilization of excitable membrane by chronic administration of diphenylhydantoin. J. Pharmacol. Exp. Ther, 1970: 175: 206-212.

Karceski S, Morrell MJ, Carpenter D. Treatment of epilepsy in adults: expert opinion, 2005. Epilepsy Behav. 2005; 7 Suppl 1:1-64.

Karlov VA. Epilepsy [Russian]. Moscow, Meditsina, 1990, 336p.

Karlov VA, Savitskaya ON. Neuralgia of the trigeminal nerve (Eng. abstr.).[Russian]. Zhurn Nevropatol i Psikhiatr, 1976: 76(6): 822-826.

Karlov VA. Poliantsev VA. Petrenko SE. Vilkov VG. Visual evoked potentials in patients with trigeminal neuralgia. [Russian] Zhurn. Nevropatol. Psikhiatr, 1983: 83(5):692-696.

Kharitonov RA, Ryabinin MV, Kel’in LL. Affective respiratory attacks (clinical aspects, pathogenesis and rehabilitation) [Russian]. Zhurn Nevropatol i Psikhiatr. 1990: 90(6): 5-10.

Khaunina RA. Action of neurotropic drugs on central bronchospasm (Eng. abstr.). [Russian]. In: Researches in pharmacology of reticular formation and synaptic transmission. Ed by A.V. Valdman. Leningrad, 1961, p.205-210.

Knyihar-Csillik E, Chadaide Z, Okuno E, Krisztin-Peva B, Toldi J, Varga C, Molnar A, Csillik B, Vecsei L. Kynurenine aminotransferase in the supratentorial dura mater of the rat: effect of stimulation of the trigeminal ganglion. Exp Neurol, April 1, 2004; 186(2): 242-247.

Korovin A.M. Seizure conditions in children. Leningrad, “Meditsina”, 1984.

Kryzhanovskii GN. Determinant structures in pathologic conditions of the nervous system. Generator mechanisms of neuropathologic syndromes. [Russian]. AMS USSR, Moscow, Meditsina, 1980. 360p.

Kryzhanovskii GN. Reshetniak VK. Igon'kina SI. Zinkevich VA. [Epileptiform activity in the somatosensory cortex of rats with trigeminal neuralgia]. [Russian] Biull. Eksper. Biol. Med. 1992: 114(8):126-128.

Lapin IP. Stress. Anxiety. Depression. Alkoholism. Epilepsy. (Neurokynurenines mechanisms and new approaches to treatment). DEAN, St. Petersburg, 2004.

Leff A. Pathophysiology of asthmatic bronchoconstriction. Chest, 1982, 1 (Suppl.), p. 135-215.

Lemke M.R. Anti-cyclic manifestation of asthma bronchiale and schizophrenic psychosis [German]. Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie. 1992, 60(12): 477-480.

Liu H, Mazarati AM, Katsumori H, Sankar R, Wasterlain CG. Substance P is expressed in hippocampal principal neurons during status epilepticus and plays a critical role in the maintenance of status epilepticus. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999; 96(9):5286-5291.

Liu Z, Seiler N, Marescaux C, Depaulis A, Vergnes M. Potentiation of gamma-vinyl GABA (vigabatrin) effects by glycine. Eur J Pharmacol, 1990; 182(1): 109-115.

Lomia M., Pruidze M., Chapichadze Z. Bronchial asthma as neurogenic paroxysmal disease - high effectiveness of carbamazepine in asthma monotherapy. Eur. Respir. J., 2004, vol. 24, suppl. 48, p. 221s.

Lomia M., Pruidze M., Chapichadze Z. Bronchial asthma as neurogenic paroxysmal inflammatory disease - high efficacy of antiepileptic drug oxcarbazepine in asthma monotherapy. Eur. Respir. J., 2005, 26, suppl. 49, 466s.

Lomia M, T. Tchelidze T, Pruidze M. Bronchial asthma as neurogenic paroxysmal inflammatory disease: a randomized trial with carbamazepine. Respir Med, 2006 (in press).

Lovitskii SV, Sinitsina TM, Fedoseev GB. Bronchial reactivity characteristics in EEG variants in bronchial asthma patients [Russian]. Klin Med (Mosk) 1995;73(1):38-39.

Lundblad L, Anggard A, Lundberg JM. Effects of antidromic trigeminal nerve stimulation in relation to parasympathetic vasodilation in cat nasal mucosa. Acta Physiol Scand, September 1, 1983; 119(1): 7-13.

Maclean D., Reichlin S. Neuroendocrinology and the immune process. In: Psychoneuroimmunology. Ed.: R. Ader. Academic Press. New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 1981.

Martinez F, Castillo J, Leira R, Prieto JM, Lema M, and Noya M. Taurine levels in plasma and cerebrospinal fluid in migraine patients. Headache, June 1, 1993; 33(6): 324-327.

Meduna K. Die Konvulsionstherapie der Schizophrenia [German]. Halle, 1937.

Megdiatov RS, Karlov VA, Savchenko IuN, Khokhlov AP. [Glycine in the treatment of trigeminal neuralgia]. Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova, 1991; 91(4): 105-106.

Meldrum BS. The role of glutamate in epilepsy and other CNS disorders. Neurology, 1994; 44: 14 - 23.

Morikawa M. Sekizawa K. Sasaki H. Inhibitory actions of cyclic AMP on neurogenic plasma extravasation in rat airways. European Journal of Pharmacology. 1993: 241(1):83-87.

Nadel J.A. Neurophysiologic aspects of asthma. In: Asthma. Physiology, immunopharmacology, and treatment. Ed. by Austen F., Lichtenstein L. N.Y, San Francisco, London. Academic Press, 1973.

Nishimura H, Tokuyama K, Inoue Y, Arakawa H, Kato M, Mochizuki H, Morikawa A. Acute effects of prostaglandin D2 to induce airflow obstruction and airway microvascular leakage in guinea pigs: role of thromboxane A2 receptors. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2001; 66(1): 1-15.

O’Connor G.T., Weiss S.T., Speizer F.E. The epidemiology of asthma. In: Bronchial asthma. Ed. by Gershwin M.E. Grune aud Stratton, N.Y., 1986.

Pagni CA. The origin of tic douloureux: a unified view. Journal of Neurosurgical Sciences. 1993: 37(4):185-194.

Pekker IL. Zhaugasheva SK. New experimental data about influence of mesoxiflurane on bronchial permeability in cats [Russian]. In: Pathology of respiratory organs. Leningrad, 1973, p.55-56.

Pekker IL, Zhaugasheva SK, Balkhanova SA. Influence of some medicines on bronchial permeability in experimental investigations and in clinical practice [Russian]. In: Pathology of respiratory organs. Leningrad, 1975, p.41-44.

Peres MF, Zukerman E, Senne Soares CA, Alonso EO, Santos BF, Faulhaber MH. Cerebrospinal fluid glutamate levels in chronic migraine. Cephalalgia, Sep 2004; 24(9): 735-739.

Phillis JW, Horrocks LA, Farooqui AA. Cyclooxygenases, lipoxygenases, and epoxygenases in CNS: Their role and involvement in neurological disorders. Brain Res Brain Res Rev. 2006 Apr 26; [Epub ahead of print]

Popa V. The relationship between acetylcholine- and histamine-induced constriction of large airways in normal subjects and subjects with asthma: a possible role for postreceptor mechanisms. J Allergy Clin Immunol, 1986; 78(4 Pt 1): 601-613.

Ratner A.Y. Natal injuries of nervous system. [Russian]. Kazan University Publishing House, 1985.

Reed C.E. Allergy and asthma. In: Sodeman’s pathologic physiology. Mechanisms of disease. Ed.: W.A.Sodeman, T.A.Sodeman. W.B. Saunders Company. Philadelphia, London, Toronto, Mexico City, Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo, Hong Kong, 1985.

Reuter U, Bolay H, Jansen-Olesen I, Chiarugi A, Del Rio MS, Letourneau R, Theoharides T, Waeber C, Moskowitz M. Delaued inflammation in rat meninges: implications for migraine pathophysiology. Brain 2001: 124, 2490-2502.

Rihoux J-P. The allergic reaction. UCB Pharmaceutical Sector - Braine-l’Alleud, Brussels, 1993.

Rutledge R, Sohn YJ, Sardinas A. Interaction of diphenylhydantoin and succinylcholine at the neuromuscular junction. Pharmacologist, 1971:13: 265.

Saradjishvili PM, Bibileishvili SI, Gabashvili VM, Alekseeva GV, Zemskaya AG, Morgunov VA, Tiganov AS, Shumskij NG, Skvortsov IA. Epilepsy [Russian]. In: Great Medical Encyclopedia, vol. 28, pp. 291-305. Moscow, Sovetskaya Entsiklopediya, 1986.

Schachter SC. Saper CB. Vagus nerve stimulation. [Review].Epilepsia. 1998: 39(7):677-686.

Sergienko NG, Gonzalez-Quevedo A, Gonzalez N, Simon y Canon L, Marin G. [Role of the acetylcholine--cholinesterase system in the development of epilepsy]. Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova, Jan 1979; 79(6): 698-704.

Shanko GG. Epilepsy [Russian].. In: Encyclopedia of pediatrician neurologist. Minsk, “Belaruskaya Encyklapedya”, 1993, p. 538-546.

Shanko, G. G. Respiratory affective paroxysms [Russian]. In: Encyclopedia of pediatrist neurologist. Minsk, “Belaruskaya Entsiklapedyja”, 1993, pp.405 - 406.

Sheftell F, Rapoport A, Weeks R, Walker B, Gammerman I, Baskin S. Montelukast in the prophylaxis of migraine: a potential role for leukotriene modifiers. Headache. 2000; 40(2): 158-163.

Shelton CE., Connelly JF. Valproic acid: a migraine prophylaxis alternative. [Review]. Annals of Pharmacotherapy. 1996: 30(7-8): 865-866.

Shtok VN. Headache [Russian]. Moscow, Meditsina, 1987.

Silbert PL, Gubbay SS. Familial cyanotic breath-holding spells. J Paediatr Child Health 1992: 28(3): 254-256.

Spector N.H., Korneva E.A. Neurophysiology, Immunophysiology, and neuroimmunomodulation. In: Psychoneuroimmunology. Ed.: R. Ader. Academic Press. New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 1981.

Spiegel E.A., Kubo K. Anaphylaxis and nervous system [German]. Zkrft. Exp. Med., 1923, 38, 458.

Spina E, Perugi G. Antiepileptic drugs: indications other than epilepsy. Epileptic Disord. 2004; 6(2):57-75.

Starr MS. The role of dopamine in epilepsy. Synapse, February 1, 1996; 22(2): 159-194.

Strittmatter M., Grauer M., Isenberg E., Hamann G., Fischer C., Hoffmann KH., Blaes F., Schimrigk K. Cerebrospinal fluid neuropeptides and monoaminergic transmitters in patients with trigeminal neuralgia. Headache. 1997: 37(4):211-216.

Terwindt G.M., Ophoff R.A., Haan J., Sandkuijl L.A., Frants R.R., Ferrari M.D. Migraine, ataxia and epilepsy: a challenging spectrum of genetically determined calcium channelopathies. Dutch Migraine Genetics Research Group. [Review]. European Journal of Human Genetics. 1998: 6(4):297-307.

Tomaki M, Ichinose M, Miura M, Hirayama Y, Yamauchi H, Nakajima N, Shirato K. Elevated substance P content in induced sputum from patients with asthma and patients with chronic bronchitis. Am J Respir Crit Care Med, 1995, 151, (3), 613-617.

Velling DA, Dodick DW, Muir JJ. Sustained-release niacin for prevention of migraine headache. Mayo Clin Proc, June 1, 2003; 78(6): 770-771.

Vezzani A, Moneta D, Richichi C, Perego C, De Simoni MG. Functional role of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in seizures. Adv Exp Med Biol. 2004;548:123-33.

Vinogradov AV. Differential diagnostics of internal diseases [Russian]. Moscow, Medicina, 1987, 592p.

Wauquier A. Is there a common pharmacological link between migraine and epilepsy?. [Review]. Functional Neurology. 1986: 1(4):515-520.

Williamson HA Jr. Schultz P. An association between acute bronchitis and asthma. Journal of Family Practice. 1987: 24(1):35-38.

Zaidat OO, Kaminski HJ, Berenson F, Katirji B. Neuromuscular transmission defect caused by carbamazepine. Muscle Nerve. 1999;22(9):1293-1296.

Zhaugasheva SK. Pharmacology of experimentally induced bronchospasm [Russian]. Zdravookhranenie Kazakhstana, 1975 (3): 64-66.

Zhaugasheva SK. The effect of halidor on experimental bronchial spasm (Eng. abstr.).[Russian]. Farmakologiia i toksikologiia, 1976: 39(1): 50-53.

Ziegler D.K. The treatment of migraine. In: Wolff’s Headache and Other Head Pain, pp. 87-111. Ed.: D.J. Dalessio. Oxford University Press. NY, Oxford, 1987.

Zielinski J.J. Epidemiology. In: A Textbook of Epilepsy. Ed.: J. Laidlaw, A. Richens, J. Oxley. Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne, New York, 1988.

[ Main page in English ]

[ სამეცნიერო დასაბუთება ექიმებისთვის ] [ პაციენტებისთვის ] [ სტატიები, კონგრესები და პატენტი ] [ ავტორი ]

გამოაგზავნეთ თქვენი კითხვები და წინადადებები საიტის თაობაზე .
Copyright © 2005 Merab Lomia
Last modified: March 20, 2006
eXTReMe Tracker ̀åđàá Ëî́èà - àậîđ ñåđâåđà Ïđîçà.đó Information about Georgia Information about Tbilisi